V druhé polovině srpna 2007 se naplno rozběhla rekonstrukce hasičské zbrojnice v Trnově. Finančně byla hrazena z rozpočtu a z dotace Programu obnovy venkova ve výši 499500,-. V rámci rekonstrukce proběhly stavební úpravy, nástavba a přístavba za účelem zřízení společenské místnosti se sociálním zařízením a skladem v podkroví budovy s přístupem po přistavěném venkovním schodišti. Na základě poptávkového řízení byla vybrána stavební firma p.Nejmana z Ještětic, která dokončila stavbu v termínu 29.11. 2007 tj. po cca 90 dnech. Při kolaudací nebylo vzneseno ze strany stav. úřadu ani ostatních kompetentních orgánů větších připomínek a tak v užívání již nic nebrání.

obrazek_stavba obrazek_stavba obrazek_stavba
obrazek_stavba obrazek_stavba obrazek_stavba
obrazek_stavba obrazek_stavba obrazek_stavba